Gabinet

Gabinet wyposażony jest w urządzenie o nazwie

SleeperOne s4  to mikroprocesorowe urządzenie do podawania znieczulenia. Daje możliwość stosowania wszelkich technik znieczuleń w stomatologii: m.in. śródwięzadłowe, dopodniebienne, śródkostne - doprzegrodowe czy też tradycyjne nasiękowe czy przewodowe.

System SleeperOne s4 umożliwia znaczne obniżenie poziomu bólu, dzięki zastosowanemu mechanizmowi PAR (Permanent Analysis of Resistance - Stała Kontrola Oporności Tkanek).

QuickSleeper S4 – będące szczytowym osiągnięciem francuskiej firmy Dental Hi Tec – i rozwijanego od lat systemu komputerowego sterowania dozowania anestetyku (środka znieczulającego) w mechanizmie PAR.

Głównym celem tej metody jest skuteczne wyeliminowanie bólu podczas zabiegu. Jest to realizowane jest w dwuetapowym podaniu środka znieczulającego:

Znieczulenie przygotowawcze powierzchniowe
podawane w dziąsło, bardzo cienką igłą (co redukuje odczucie bólu do minimum), w miejscu nakłucia właściwego;

Iniekcja właściwa, transkortykalna (dokostna), z użyciem urządzenia QuickSleeper S4, którego głowica wyposażona w cienką igłę, bez trudu osiąga zamierzony cel dzięki ruchom rotacyjnym, po czym precyzyjnie dozuje anestetyk